Archive for the ‘Asian Stars’ Category

Willing Willie na ba si Shalani na Magpasaya ng mga Tao?

Posted by: Mer Pints on November 13, 2010

Ang Prinsesa ng Montanyosa

Posted by: Mer Pints on January 14, 2009