Archive for November, 2010

Willing Willie na ba si Shalani na Magpasaya ng mga Tao?

Posted by: Mer Pints on November 13, 2010