Archive for June, 2010

Kung Bakit may Bakit ang Bangit

Posted by: Mer Pints on June 29, 2010

Ang Babaeng Naghubad ng Panty sa Kongreso

Posted by: Mer Pints on June 8, 2010