Archive for the ‘Country’ Category

Nautot si Puring sa SONA ng Pangulo

Posted by: Mer Pints on July 23, 2012

Bakasyon Grande; Isang Buwan na Pagpapakasakit

Posted by: Mer Pints on June 22, 2012