Posted by: Mer Pints | April 6, 2009

Mary of Magdala; “Si Maria Magdalenang Walang Kadala-dala”

“But Jesus went to the Mount of Olives. 2At dawn he appeared again in the temple courts, where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. 3The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group 4and said to Jesus, “Teacher, this woman was caught in the act of adultery. 5In the Law Moses commanded us to stone such women. Now what do you say?”6They were using this question as a trap, in order to have a basis for accusing him.”

  ” But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. 7When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, “If any one of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her.” 8Again he stooped down and wrote on the ground.”

 “9At this, those who heard began to go away one at a time, the older ones first, until only Jesus was left, with the woman still standing there. 10Jesus straightened up and asked her, “Woman, where are they? Has no one condemned you?”  11“No one, sir,” she said. 

      “Then neither do I condemn you,” Jesus declared. “Go now and leave your life of sin.  John 8: 1-11

Magdalenang Walang Kadala-dala

“Nakakabingi ang sigawan ng mga tao. Nandiyan ang mga pulitikong kasalukuyang nakalukluk sa puwesto na sumusuporta sa babaeng inakusahang nagpuputa at makasalanan; sa isang tabi naman ay ang samahan ng mga kababaihan, mga miembro ng ibat-ibang samahang pangrelihiyon, mga people’s organization, at mga pulitikong taga oposisyon na kaya lang nandoon para panoorin kung ano ang sasabihin ng sambayanan bilang kaparusahan nito at doon sila papanig. Plastikan, gamitan, at purong pagpapanggap lamang ang mga taong nagbabait-baitan na siyang kumukutya sa pagiging makasalanan ni Maria Magdalena.

Batohin, batohin, iyan ang sigaw ng mga tao. May mga komokontra ngunit ang kanilang mga boses ay nilunod lahat ng mga nagngangalit na tao; lalo na iyong mga nagkatulo, nakasuhan ng rape, nawasak ang kanilang tahanan dahil lang sa tawag ng laman, at higit sa lahat mga nagkasakit ng HIV/AIDS.

Ibat-ibang uri ng mga bato ang dala ng mga tao. May mga galing China, Japan, sa mga kabundokan ng Cordillera at Sierra Madre, at sa mga batong ibinuga pa ng Mt. Pinatubo noong araw. Lahat ng mga ito ay donasyon ng mga pulitko, people’s organization, at religious groups.

Ngunit ng akmang babatohin na ng mga tao si Maria Magdalena na noon ay pinatayo pa sa may Rizal monument ay biglang may dumating na sundalong Romano na galing pa sa nakaraang panahon ng imperyo ng Roma. Sakay ito sa kabayo at mabilis na nag-dismount ito. Patakbo siyang lumapit kay Magdalena at biglang hinablot ang kanyang panty. Iwinagayway pa ito na parang isang bandila. Maraming natuwa at lalong lumakas pa ang sigawan ng mga tao.

Muntik nang malunok ng mga matatandang DOM na pulitiko ang kanilang mga pustisong ngipin nang makita nila ang mapuputi at makikinis na binte ni Magdalena kung saan ay bahagyang bumuka ang mapula-pulang hiyas nito sa pagitan ng mga hita. Hindi rin nagpatalo ang isang heneral ng mga pulis, hinablot ang kanyang bra naman at tumambad sa mga makakating kalalakihan ang mga mabibilog at katamtamang laking soso nito. Sigawan uli ang mga manyakis at mga kababaihang nagmamalinis.

Pomorma na ang mga Parisyonng taga simbahan para taposin na ang buhay ng makasalanang babaeng ito nang bigalang pumagitna si Santino.

“Kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang hindi nakapag-isip kahit minsan lang ng kamundohan ay siyang unang pumokol ng bato.”

Biglang natigilan ang mga tao lalo na ang mga  pari at madre na mahihilig magdyakol.

Nagsialisan ang mga tao sa tindi ng takot at pagkapahiya. Hindi nila akalaing may batang makapangyarihan na siyang magsasabi ng kanilang kamalian.Pangunawa sa mga babaing makasalanan hindi panghuhusga ang dapat manaig sa puso ng bawat nilalang ng Diyos.

Nagpasalamat si Magdalena kay Santino.

“Hindi ka dapat magpasalamat sa akin. Kay Bro ka magpasalamant at humingi ng tawad,” ang sabi naman ng bata sa kanya.

Napaluhod na lang na umiiyak si Magdalena sa harapan ni Santino. Buong pusong inako  at nagsisisi sa mga kasalanang nagawa sa buhay. May naaninag siyang ilaw ng pag-asa at may bukas pang naghihintay sa kanya sa piling ng iniwang pamilya.

Advertisements

Responses

  1. Forgiveness, that’s the message of this post.
    Until now most of the Filipinos have unforgiving hearts to prostitutes or prostituted women.
    If not of hunger and poverty no woman of her right mind wants to sell her body and allow different men to use her. Since Christ’s cruxifiction nothing has changed on the fate of prostituted women. Poverty and misfortune drove many women to become whores. But whores like any other sinners, God loves them. Can’t we do the same?

  2. Hey malapit ka nang makakuha ng 20K hits girl. May premyo ba ang sino mang makakakuha nito?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: