Posted by: Mer Pints | October 14, 2008

Apat na Kalbaryong Tinahak ni Banong sa Ngalan ng Pagibig-3 (The Forbidden Love)

Love means never having to say you’re sorry, a famous line from the novel/movie Love Story. One failed romance may not be the reason not to love again. We don’t hold the future,  not all love relationship may succeed. When we love we don’t only have the bed of roses but thorns. But Alfred Lord Tennyson said, “Better to have loved and lost, than to have never loved at all.” And Banong being an admirer of Mother Teresa has found refuge in the words of the saint, “I have found the paradox that if I love until it hurts, then there is no hurt, but only more love.” With that Banong decided to leave behind the past and move on. There is more to enjoy in life than crying for a love lost. Yes he will love again, not once but many many times, que sera sera. And for the second time around he fell in love again; and the object of his affection was Roselynn. She’s young, beautiful and highly educated. She comes from a rich family but she has a great heart for the poor.

Sa isang World Bank funded project nagkakilala sina Banong at Roselynn (not her real name). Si Roselynn ay isa sa mga Research Associates kung saan naman itinalaga si Banong bilang assistant project officer. Kaya palagi silang magkasama sa field kung saan ay madalas silang maglakbay sa ibat-ibang panig ng Pilipinas. Friendly si Roselynn, parating nakangiti at maraming mga lalaking naakit sa kanya. So far, sa mga panahong iyon wala pa siyang naging kasintahan kahit maraming nanliligaw sa kanya. Maging si Banong ay naakit din sa ganda at pagiging mahinhin ng dalagang researcher. Economics ang field of specialization ni Roselynn, kaya hindi kataka-takang konektado siya sa mga proyektong pinopondohan ng World Bank. Kung tutuusin ay hindi na niya kailangan pang magtrabaho dahil galing siya sa isang mayamang angkan. Dahil dito ay sinarili na lamang ni Banong ang kanyang damdamin. Ni hindi sumagi sa kanyang isipan na ligawan ang dalaga.

Maging kay Roselynn, kaibigan lang ang turing niya kay Banong sa tagal ng kanilang pagsasama sa field. Kampante siya na ligtas siya kapag kasama niya ang binata. Hindi niya ito kinakitaan ng malisya. Ni hindi nga siya nagtatanong kung ano ang naging nakaraan ni Banong. Panay trabaho lang sila. Ngunit sa pagdaraan ng mga panahon, unti-unti niyang nakikilala si Banong. Unti-unti siyang nagkakainteres sa kabaitan at katapatan ng binata. Kaya nang nasa Davao sila ay naglakas ang dalaga na tanongin kay Banong kung bakit hanggang ngayon ay binata pa siya at wala man lang nababanggit na kasintahan ito sa kanya. Dito nabulol si Banong. Hindi kaagad makapagsalita. Marami siyang dapat ipaliwanang, ang madilim niyang kahapon at kahiya-hiya niyang naging karanasan sa walang kuwentang pag-ibig.

Ngunit naging matapat si Banong sa kanya. Maiksi lang ang kanyang paliwanag. “Umibig at nagkamali ako ng minahal, sinira ko ang aking buhay sa isang walang kuwentang pag-ibig. Nag-alaga ako ng pamilya ng iba, ginawa ko ang lahat upang mapaligaya sila, ngunit sa huli ako’y iniwan na lang.” Ni hindi siya kinakitaan ng dalaga ng ano mang pagdaramdam kaya lalo siyang humanga sa binata. At magmula noon ay naging malapit na sa kanya ng dalaga. Sa mga lakad nila sa probinsiya ay panay ang hawak niya sa braso ng binata lalo na kung nasa mga alanganing lugar sila. Hindi alam ni Roselynn ang dahilan kung bakit ganon na lang siya kapanatag kapag kasama niya si Banong. Hindi rin niya maipaliwanag ang kanyang nadarama na hindi kumpleto ang kanyang araw kung hindi niya nakikita si Banong. Dahil hindi pa niya naranasan ang umibig kahit minsan kaya nahihiwagaan siya sa kanyang nadarama.

Sa isang banda, hirap na hirap na rin si Banong na daigin ang kanyang sarili sa pag-ibig na nadarama niya para kay Roselynn. Ayaw niyang patulan ang pakiusap ng kanyang sarili na pag-bigyan ito. Ngunit sa totoo lang, ayaw niyang layuan siya ng dalaga kapag nalaman niyang nagkakainteres na manligaw ito sa kanya. Ngunit sumisigaw ang kanyang puso, “Hangal ka Banong, Hangal ka!” Ngunit nakapagpasya na ang binata, tama na na magkaibigan lang sila ni Roselynn. Masaya na siya dito.

Ngunit hindi para kay Roselynn. Napagtanto na niya kung ano itong nararamdaman niya para kay Banong. Alam niya na may pagtatangi na siya sa binata. Ngayon lang siya nakadama ng pag-ibig. Oo, hindi mahirap ibigin si Banong. Napakabuti niyang tao, napakabait niya. At kung magmahal siya, langit ang katapat. Nagpakita na ng motibo ang dalaga, ngunit bakit malamig ang binata sa kanya. Ano ba ang wala sa kanya na hindi siya napapansin nito. Labis na nalulungkot at nasasaktan ang damdamin ng dalaga sa pagaakalang hindi siya gusto ni Banong. Nakakainis, napakaraming mga lalaking mayayaman ang nagkakandarapa sa kanya dahil sa angkin nitong talino at ganda pero bakit kay Banong hindi? Dala ng kanyang kabataan, agresibong magpasya ang dalaga. Nasanay siya na nakukuha niya ang lahat na bagay na gusto niya by herself. Walang pinag-iba kung magpasya siya sa mga proyektong kanyang hinawakan, kung saan ay lagi siyang nagtatagumpay.

Gabi ng Linggo noon nang nasa Dumaguete sila ay inanyayaan niyang pumunta sila sa isang bar na may mga kumakantang folk singers. Alam niya na mahilig si Banong sa mga country songs at naikuwento na nito minsan sa kanya. Matagal na niyang pinagplanohan at pinagpasyaan ang gagawin. Hindi maganda sa paningin ng iba na ang dalaga ang nanliligaw sa isang binata. Ngunit ano ang magagawa niya sa may pagkatorpe naman itong si lalaki. Walang kaalam-alam ang binata sa plano, kung ano man iyon, ng dalaga. Basta sumunod lang siya dahil huling gabi na nila sa Dumaguete at kinabukasan ay lilipad na silang papunta ng Maynila.

Laking gulat ni Banong nang mag-order ang dalaga ng isang bote ng whisky. Ni hindi ito umiinom. Kahit si Banong mismo ay bibihira lang nakakainom nito. Bukod sa isang boteng whisky, may pagkain pang inorder ang dalaga. Naka tig-isang shot na sila nang dumating ang pagkain. Tahimik lang silang kumain at tila nagpapakiramdaman. Puro mga awiting pag-ibig naman ang kinakanta ng mga folk singers. Pinagmasdan ni Banong ang kaharap na dalaga, kakaiba ang itsura nito ngayon. Kaakit-akit siya. Napakaamo at napakaganda ang kanyang mukha, para siyang diyosa ng kagandahan sa paningin ng binata. Kahit nakapantalon siya ng makipot na maong, nakasuot naman ito ng maiksing blouse at bahagyang nakikita ang mayamang dibdib nito. Kinabahan si Banong at nagsimula nang buhayin ng kanyang kapaligiran ang pagkalalaki nito. Sa isang shot lang ng whisky ay mahilo-hilo na siya kahit pangalawang beses na siyang nakaranas uminom nito. Una nang ipinagkasundo siya ng kanyang mga mga magulang sa anak ng kaibigan nilang Chinoy. Ito na ang pangalawa. Tumungga siya uli at naging matabil na siya, tawa ng tawa na tila kinakantiyawan si Banong.

“Ba-Banong, alam mo ga-galit ako sa iyo. Look at me mister, do I look like a monster to you?”

“Bakit ganyan kang makatanong, galit ka ba sa akin?” Patanong din ang sagot ng lalaki.

“Shit, ikaw ang tinatanong dapat ikaw ang sumasagot. Hindi ang ako ang iyong tinatanong,” humagalpak ng tawa ang dalaga.

“Hindi naman sa ganon, napapansin ko lang na parang may nagawa akong masama sa iyo na ikinagalit mo,” ang malumanay na sagot ni Banong.

“Buti alam mo, hik. Sinasaktan mo kasi ito,” sabay turo ang kanyang puso.

“Hindi kita maintindihan…”

“Inii-snob mo ang beauty ko, binabale wala mo ako, ” umiyak na ang dalaga.

Gago na si Banong kung hindi pa niya ma-gets ang ibig sabihin ng dalaga. Nagkamali siya sa pagaakalang walang pagtingin sa kanya ang babae. Sa sobrang tuwa ay napatayo siya sa kanyang kinaupuan. Pumunta sa may likuran ng babae at ipinatong ang magkabilang palad sa balikat ng dalaga. Bahagya siyang yumuko at binulungan ang babae, “tahan na, sa labas na lang nating pag-usapan ito.” Ngunit umiling lang ang dalaga. May ibang kasagutan siyang hinihintay mula sa binata, ngunit pakiwari niya ay  mabibigo lamang siya kaya binuhusan muli niya ng whisky ang kanyang kupita at tila lalagukin ito. Ngunit maagap si Banong at pinigilan siya.

“Hayaan mo lang akong uminom, tutal ako naman ang magbabayad nito,” ang sinabi naman ni Roselynn habang inaagaw niya ang kupita kay Banong. Umiling lang si Banong sabay sabi, “hindi maari.” Bahagyang tumigil siya habang umiiling. Bago sumagot kinunan niya muna ng isang mabilis at patalikod na sulyap si Banong, “at bakit hindi?” Hindi kaagad makasagot si Banong.

Bumalik siya sa kanyang upuan at muling pinagmasdan ang dalaga. Tahimik lang ito at hindi na niyang tinangkang bawiin pa ang kupita. Hindi naman kinuha ng dalaga ng kupita kahit inilapag na ni Banong ito sa mesa. Mayamaya nagsalita siya, “Roselynn binigla mo ako… Hindi ko alam kun ano ang ibig sabihin nito at kung ano ang aking sasabihin sa iyo. Ayaw kung samantalain ang pagkakataon, marahil ay lasing ka lang kaya kung ano-ano ang nasasabi mo. Ngunit ako’y hindi bulag at bingi na hindi ko nakuha ang nais mong iparating. Kung ano man ang nararamdaman mo para sa akin, siguro mas higit pa diyan ang nararamdaman ko para sa iyo.”

Tumawa lang ang babae sa kaloob-looban nito ngunit hindi nagpapahata. Umipekto ang kanyang drama at nagtagumpay sa kanyang plano. Huminga ito ng malalalim at kunwari ay may gusto siyang linawin sa mga pahayag ni Banong kaya’y nagtanong, “anong ibig mong sabihin?”

“Mahal kita Roselynn, mahal na mahal kita,” ang sinabi ni Banong.

“Iyan lang,” ang sagot naman ni Roselynn sa kanya tapos bigla itong tumawa.

“Bakit ano pa ba gusto mong malaman at sasabihin ko sa iyo,” ang tanong ni Banong.  

Tumayo si Roselynn. “Wala, umalis na tayo.”

Mabilis na binayaran ni Banong ang inorder nila at hinabol ang babaeng papalabas.

Sa lobby ng hotel na lang niya inabutan si Roselynn. Naglakad lang ito dahil malapit lang ang bar sa kanilang hotel na nasa tabing dagat. “Okay ka ba,” ang pagaalang sinabi ni Banong nang lapitan niya si Roselynn. Nagpahatid na lang ang dalaga sa kanyang kuwarto dahil mahilo-hilo pa ito sa nainom na alak. Inakbayan naman siya ni Banong habang papaakyat ng pangatlong palapag kung nasaan ang magkatabi nilang kuwarto. Si Banong na ang nagbukas ng pinto at inalalayan hanggang sa higaan nito. Papaalis na si Banong nang tawagin siya ng dalaga.

Nabigla ang binata sa pagtawag sa kanya ng dalaga. Wala itong sinabi maliban sa suminyas lang na umupo ito na umupo siya katabi niya sa inuupuang kama. Kumalabog naman ang dibdib ni Banong sa kaba, pakiwari niya ay may masinsinan silang paguusapan. Ang hindi lang niya maisip kung anot talaga ang gusto sa kanya ng babae. Pero umpo pa rin siya. At sa pag-upong iyong ay kung ano-anong kademonyohan na ang sumagi sa kanyang isip.

Lasing pa ang babae kaya may pagkaagresibo siya. Alam niya na wala nang kawala pa sa kanya si Banong. Kinalawit niya ng kaliwang braso ni Banong na tila ayaw niyang pakawalan. “Anong sinabi mo sa akin, mahal mo ako,” ang tanong niya sa binata. Nakangiting tumango lang si Banong. Kaya muling nagsalita uli ito habang nakapulupot pa ang kanyang kanang braso sa kaliwang braso naman ni Banong,”Patunayan mo.”

Langhap ni Banong ang nakararahuyong (seductive) bango ng dalaga kaya mabilis niyang kinalagan ang sarili sa pagkakagapos ng dalaga. Siya naman ang kanyang niyakap at hinalikan. Gumanti naman ang halik ng dalaga na noon lang niya unang naranasan. Nag-init kapwa ang kanilang mga katawan at umalab ang namang ang magkalapat nilang labi sa paghahalikang. Mahigpit ang yakapan nila at nagpagulong-gulong pa sila sa kama. Natangay na ang dalaga sa init ng mga halik ni Banong na umikot sa kanyang leeg. Maski ang dibdib nito ay hindi pinatawad na binata sa paghalik.

Mistulang bilanggo na ng kamunduhan si Roselynn na ayaw nang bumitaw pa kay Banong. Siya na ang mismong naghubad ng kanyang makipot na pantalon at blouse habang pinupupog siya ng maiinit na halik ni Banong. Tanging ang kanyang bra at panty na lang ang naiwan. Hindi rin nagpaiwan si Banong sa hubaran. Mabilis niyang tinanggal ang kanyang polo at pantalon. Nakita naman ni Roselynn ang nakabukol na ari ni Banong at walang kaano-ano’y bigla nitong ipinasok ang kanyang mga kamay sa loob ng brief kung saan ay dinakma ito at pinisil-pisil. Parang babae naman si Banong na napalunok sa pagkabigla at nadama. Kusa niyang tinanggal ang brief nito nang wala nang sagabal pa sa pagtungon ng tawag ng laman. Nasa sukdulan na rin ang pagnanasa ni Roselyn kaya tinanggal na ang kanyang panty. Yumakap siya ng mahigpit kay Banong pagkatapos ay dahan-dahan siyang humiga. Tinabihan naman siya ni Banong at muli silang naghalikan. Naglaro naman ang mga kamay ni banong sa mga mapuputi at makikinis na hita ni Roselynn. Dinakma ang mga malulusog nitong dibdib, at bahagyang hinipo at pinaglaro ang kanyang mga daliri sa tanikala ng kanyang pagkababae. Lalo pang pinukaw ng agos ng kamunduhan ang kanyang ulirat at bahagyang nakaramdam ng pag-angat sa langit. Sa pagkakataong iyon ay lupaypay na siya sa pagkakahiga kaya wala na siyang magawa pa nang ibuka ni banong ang kayang mga hita, pumatong, at itarak ang kanyang balaraw upang angkinin ang kanyang pagkababae sa unang pagkakataon. Magkasama namang tunog ng kirot at ligaya ang namutawi sa daing ni Roselynn nang siya ay iwan na ng kanyang pagka-birhen.

Hiyang-hiya si Banong sa sarili sa kanyang ginawa sa dalaga. Ngunit ano pa ang kanyang magagawa, nangyari na ang  hindi dapat na mangyari. Ang mahalaga ay nagmamahalan sila. At ito naman ang tiniyak sa kanya ni Roselynn na si Banong lang ang kanyang mamahalalin habang siya ay nabubuhay. Isang pangakong pinanghawakan ni Banong ng ilang panahon. Nagsumikap siya, upang kahit papaano ay hindi siya maging alangan sa katayuan sa buhay nina Roselynn. Ngunit ano man ang kanyang gawin pagsusumikap upang abutin ang langit, Nakaapak pa rin ang kanyang mga paa sa lupa sa laki ng agwat nila sa buhay ni Roselynn. Isang katotohanang masakit tanggapin, at dahilan din upang paghiwalayin ang kanilang mga puso. At tila may kakambal yatang malas sa pag-ibig itong si Banong. Kaisa-isang matinong babae na nagmahal sa kanya ay malalayo pa.

Pasko noon nang magpaalam sa kanya si Roselynn papuntang America. Ang sabi ng dalaga ay magbabakasyon lang sila ng kanyang pamilya. Naniwala naman si Banong, ngunit iyon pala ang huli na nilang pagkikita. Kinuha lang sa taktika si Roselynn. Tutol ang mga magulang nito sa pagmamahalan nila ni Banong. Kahit ano pa ang nangyari sa kanila ni Banong, hindi iyong dahilan para maging bahagi siya ng mayaman na angkan. Sila’y mga talang kumikislap sa kalangitan samantalang si Banong isang lamangna gusgusing hampas lupa. Putik sa Banong, anak ng isang puta kahit hinango pa sa putikan. Inilayo nila si Roselynn sa kanya upang hindi mabahiran ng putik ang kanilang lahi.

Sapilitang ipinakasal si Roselynn sa isang anak ng mayaman na nakabase na sa Amerika. Ito lang ang paraan upang di na muling magtagpo pa ang kanilang landas. At sa Amerika na mamamalagi si Roselynn, at marahil ay dito na rin siya tatanda. Nagpakasal siya kay Sammy, ngunit hanggang sa nagkaanak siya ay si Banong lamang ang nasa kanyang puso.

Nagwala naman si Banong sa sinapit na kasawian. Naglasing siya hanggang nawalan siya ng malay. Pasuray-saray siya sa kalsada hanggang mabundol ng isang nagdaraang kotse. Marahan lang ang takbo ng sasakyan dahil Isang bago pa lang nagmamaneho ang lulan nitong dalaga. Sa tulong ng mga taong nakasaksi ay mabilis siyang isinakay sa kotse at dinala sa ospital. Nabalian sa kaliwang paa si Banong at tumagal din ng dalawang buwan sa Hospital. Pero hindi lang iyong ang kanyang sinapit, tinanggal pa siya sa agency na pinapasukan dahil na rin sa utos ng tita ni Roselynn na isa ring board member. Ginawang dahilan ang kanyang pagpapabaya sa trabaho at ang pagkaaksidente nito sa pagtanggal sa kanya. Mabuti na lang at sinagot ng Insurance ang mga gastosin ni Banong. Ngunit halos isang taon din siyang hindi nakapagtrabaho kaya halos naubos naman ang kanyang savings. Dito muling nasiraan ng loob si Banong. Parang ayaw na niyang mabuhay pa. Kung hindi lang kasalanang magpakamatay ay ginawa na niya.

Ngunit sadyang pinagpala din siya. Laging nakokonsensiya ang dalagang nakabundol sa kanya kaya naman muling binalikan nito upang kumustahin siya bago man lang lumipad papuntang Italy. Dito nabatid ng dalaga ang kanyang matinding pangangailangan ng pera at pagkakakitaan. Inalok niya si Banong na magtrabaho sa kompanya ng kaibigan niyang byuda. Hindi na tumanggi pa si Banong dahil gusto na rin niyang magkatrabaho uli para mawaglit sa kanyang isipan ang mapait niyang kapalaran sa pagiibigan nila ni Roselynn.  

 

 

 

 

 

 

 


Advertisements

Responses

 1. Pasensiya na, ito ang pinakamahabang kuwento sa pag-ibig ni Banong dahil si Roselynn talaga ang pinakamamahal niya sa apat niyang pag-ibig. Abangan ninyo, pag-aagawan naman ng dalawang babae ang puso ni Banong.

 2. Dumaan lang ako sandali. Nagsusulat pa rin ng susunod na ipoposte.
  Dito lang kami ni Tisay Mer, hindi umalis papuntang Baguio. Pagod lang at saka maulan ngayon.

 3. May gusto lang akong linawin sa kuwento mo kay Banong sa pagiibigan nila ni RL.
  Tutoong maganda si RL kaya patay na patay sa kanya si Banong. Hindi tinanggal si Banong right away. Hindi na siya pumapasok noon dahil ayaw niyang makita ang mga taong humamak sa kanya.
  Si RL naman ay tapos na ang kanyang proyekto noon kaya wala na siya sa agency. Pero in order pa rin itong kuwento mo. Ayaw lang ni Banong siguro na maditalye pa nang husto, except the…. hehehe alam mo na.

 4. Mer,
  Si RL ba talaga iyong naging GF ni Banong? Wow, heavy, hahaha. Binibiro lang natin ang mama pero mabigat pala ang kaha.
  Wow, I can’t believe it. Bilis-bilisan mo lang iyong last two minutes, may gusto akong malaman hehehe.

 5. Mapalad pa si Banong at hindi siya nakatagpo ng katulad ni Angel na nahawa ng AIDS sa tatlong Nigerian na nakipagtalik sa kanya habang kinukunan siya ng Video.

 6. Madalas palang umibig si Banong.Nagbibilang ng syota.Hehehe

 7. Tito,
  Idol daw niya kayo. Mas magaling, Heavye ang dating, at mas matinik pagdating sa mga chics, hehehe.

 8. Tignan po ninyo ang larawan ng tito ko above, pang-artista ang porma. Puwedi siyang makatambal ni ate V sa isang pelikula.

 9. Girl,
  Kung may idol ka na Kim, ako may idol na rin na Cocoy. Magpapatubo na rin ako ng bigote at saka mahilig din naman akong magsuot ng baseball cap. Magkasing kisig lang pala kami ni idol, hehehe.

 10. Diyan sa kuwento mo tungkol sa akin ay no comment ako diyan. Diskarte mo iyan at hindi kita pakikialaman. Thanks.

 11. Hi girl, hi Banong. Hello World, hello Philippines, and hello kitty, hehehe.

 12. Banong,
  Serioso ka ba sa sinasabi mo na magkasing-kisig kayo ni Manong Cocoy? Pards, matagal-tagal pang mangyari iyan, hehehe. Manligaw ka kaya muna, haha. O, eto kiss na lang para hindi ka na maasar sa aming lambing sa iyo, tsuppppp. LOL.

 13. Banong,
  Hindi masama ang mangarap. Kung idol mo si tito Cocoy mabuti iyan kay sa maging idolo mo pa si Bind Laden. Kapag nagpatubo ka ng balbas at bigote, humarap ka sa web cam at mag-chat tayo ha? Magbibikini ako nang ganahan ka.

 14. Segundina,
  Dapat tsup! tsup! ang halik hindi Tsuppppppp. Para kang may subong talong niyan e, hehehe.

 15. Girl
  Mayroon akong bagong video sa blog ko na ipina-edit ko kay Cocoy.Pagkatapos kong basahin naglabasan ang utak ko.HIHIHIHIHIHIH

 16. Kim idol,
  An daming naghahangad ng dilang iyan. Puwedi ba iyan kay Banong?

 17. Girl
  Kay Banong? Game ako sa kanya basta’t may ipapakain siya ng sorbitis.

  sige Banong basta’t magpatubo ka ng bigote at balbas,pwedi ka na rin sa akin.May pagka antipatiko rin yata iyang si Cocoy.Iniisnab ako.Naala-ala ko pa iyung sinabi ni maningning na nakikiliti daw ang tingil niya sa bigote ni Cocoy.Kapag ako siguro hindi lang kiliti.Magbubuga pa na parang vulcan.HIHIHIHIHIHIH

 18. Idol Kim,
  Dilikado iyan idol, kapag bumuga na parang bulkan kapag binobrotcha ka baka masunog pa ang balbas ni tito Cocoy, heheheh.

 19. Pasensiya na mga kabarangay at medyo napasarap tayo ng honeymoon, hehehe. Sigi himayin natin muna itong decision ng Supreme Court at medyo nagdadabog ang mga kaibigan nating MILF.

 20. At saka Mer and Sigundina bawal na bawa na naghuhubad kayo. It is immoral and causing disaster to the Barangay according to Barangay Kidlatan Ordinance 66-02-10. Ikukulong ko kayong dalawa kasama ang mga ipis at si Banong.

 21. Kap,
  Pasensiya na maghuhubad pa rin ako at ipoposte ko ang picture ko sa aking bahay. Kahit ikulong pa ninyo ako. I repeat, maghuhubad ako as in bomba, hehehehe.

 22. Kayo ha! maloloko ako sa inyo.Hehehehe!

 23. Ngayon lang tayo nagbukas ng bintana at mag-uumaga na dito sa Pinas. Greetings to all our friends sa mga magkakalyadong blogs. My prayers and best wishes for everyone.

 24. Mer,
  Itong biru-biroan ninyo ni Segundina ay hindi maganda. Ikaw ang nakababata kaya ikaw ang aking uunahin na pagpapayuhan. Bilang isang health practitoner at teacher pa, huwag naman sana ninyog sirain ang magandang imahen ninyo sa mga mambabasa at maging sa mga magaaral. Hindi ko alam kung nadiyan pa ang rivalry ninyong magkaibigan noong nag-aaral pa kayo at kahit biro-biro lang ginagawa ninyong tutuhanan. Huwag naman sana. Isipin na lang ninyo ang mga kalalakihang magkakasala sa gagawin ninyo. Isipin din ninyo ang mga estudyante at kabataang na maapektohan ng kanilang moralidad sa gagawin ninyo. Hindi naman ito pornsite para ganyan an nilalaman ng inyong blog. Pagpasensiyahan na lang ninyo ako ngunit concerned lang ako bilang isang kapatid. Labag iyan sa kautusan ng Diyos ayon sa Bibliya.

 25. Doc.bobonyo,
  Nagkapikonan lang, pero tamo po kayo. Mali in the first place baka kung ano pa ang masabi ng mga kaibigan at kakilala nating nagbabasa ng blog na ito. Iyong rivalry po namin ni Segundina noon na sinasabi ninyo ay wala na po iyon. Nagkahiyaan lang kasi, hehehe. Sorry po, huwag na po kayong magalit lalo na kay Kap. Hindi na po ako magpapakita ng bawa dito baka maturn-off pa sa akin si mang Greg, hehehe. Salamat po uli for your concern. Sorry Kim di mo na makikita pa ang aking sexy body, hehehe.

 26. Si Kap ito. Pasensiya na mga Ineng kung medyo nagbanta tayo kagabi. Wala naman akong paki pero nagmamalasakit lang itong abang lingkud ninyo. Salamat naman at hindi na ninyo itutuloy pa iyang biroan ninyo. Leave something for the imagination ika nga. Huwag naman lantad na lantad na.

 27. Napakahaba ng binabasa kong kwento ng pag-ibig. Buti na lang at wala akong kompromiso ngayong araw na ito kaya matatapos ko na itong basahin.

  Hello sa inyo lahat….

 28. c banong ay representasyon ng lahat ng kalalakihan… hehe…

  nagconclude daw ba?

 29. Hello po tita Chi. Salamat po sa pagbabasa ninyo ng napakahabang estorya numero 2 ni Banong. Dapat dalawang postehan po sana ito pero pinag-isa ko na lang. Sorry na lang po, pero ang susunod ay mga maiiksi na lang. Thanks.

 30. Girl,
  Bati na tayo. Hindi na ako maghuhubad pa dahil napagisip-isip ko ma mali tayo friend kahit mga biro-biro lang. Kaya pasyal ka muna sa bahay ko para sa huling yugto ng kuwento ko kay Angel. Pero huwag kang iiyak ha dahil nakakaiyak ito. Tumawa ka lang na parang loka-loka, hehehe.

 31. #

  Nakakalungkot naman ang sinulat ni Segundina .Namatay na ang subject.Condolence na lang kay Angel.

  Kung ayaw ninyong madali ng AIDS sundin na lang ninyo ang payo ni Cocoy dahil marami na siyang experience kung sex lang ang pag-uusapan.

  Nagbibigay din ako ng Sex therapy sa blog ko.Magbasa lang kayo at tinitiyak ko sa inyo na pwedi na ang mga daliri para iwas AIDS.Hugas na lang kayo ng kamay kapag nilabasan na kayo.HIHIHIHIHIHIH.

  Huwag ninyong isipin na kabastusan ang mga sinusulat ko doon.Nagbibigay lang ako ng libreng SEX education.

 32. Mer,
  Naiinis na ako dahil tuwing may naki-kipagsex na lang na character na lalaki dito sa mga kuwento sa blog ay laging ako ang napagtitripan ninyo. Dito sa World of Colegiala girl, Banong pa rin ang Bida. Ngayon naman nasa America na si Banong at nakikipag-sex pa kay Kimuchi. Nakakahalata na ako nito a.

 33. Tiisin mo na lang Banong dahil sikat ka kasi kaya natutuwa si Mer at si Kimuchi sa iyo. I haven’t started writing about you yet, hehe.

 34. А чё, неплохо.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: